Giỏ hàng : 0
Hotline: 090 33.111.89
0932.385.583

Kích hoạt tính năng xác minh 2 bước trên iPhone

Xác minh 2 bước trên iPhone sẽ tạo thêm lớp đăng nhập, yêu cầu mật khẩu và mã xác minh để tăng cường bảo mật cho tài khoản iCloud của bạn.

1. Vì sao cần xác minh 2 bước trên iPhone?

Khi sử dụng iPhone thì tài khoản iCloud vô cùng quan trọng. Tài khoản này cách duy nhất để truy cập vào kho dữ liệu iCloud của bạn và được dùng để mua ứng dụng trên App Store, hoặc mua Album, bài hát thông qua iTunes. Sẽ rất nguy hiểm nếu một ai đó biết được mật khẩu và truy cập trái phép. Vì thế, bạn có thể tăng bảo vệ cho tài khoản thông qua hình thức xác minh 2 bước.

Xác minh 2 bước iCloud là thao tác bảo vệ cho tài khoản, yêu cầu người dùng phải đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản Apple, rồi nhập mã xác minh được tạo ra ngay sau đó. Mã xác minh sẽ được gửi thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại trên thiết bị đã được xác thực trước đó. Những lần đăng nhập kế, thiết bị sẽ chỉ yêu cầu mật khẩu của bạn.

2. Kích hoạt xác minh 2 bước trên thiết bị của Apple

Bạn vào Settings > iCloud > chọn Apple ID của bạn ở đầu trang iCloud.

Nhập mật khẩu tài khoản Apple của bạn. Tại màn hình Apple ID, chọn Password & Security.

Trang Password & Security bạn bấm vào tùy chọn “Turn on Two-Factor Authentication” (Kích hoạt xác minh 2 bước).

Hộp thoại Apple ID Security xuất hiện, bạn bấm “Continue”.

Tại màn hình Phone number, nhập số điện thoại di động của bạn vào khung trống nếu nó chưa xuất hiện. Nếu bạn thiết lập tính năng này trên iPhone, sẽ có hai tuỳ chọn yêu cầu bạn muốn nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại.

Tới đây thì Xác minh 2 bước iCloud (Two-factor authentication) đã được kích hoạt.

3. Kiểm tra xác minh 2 bước

Từ sau khi kích hoạt tính năng Xác minh 2 bước iCloud, khi đăng nhập tài khoản Apple ID lên thiết bị khác, bạn sẽ nhận được một yêu cầu đăng nhập tới thiết bị được xác thực lần đầu tiên. Bạn bấm “Allow” để đăng nhập vào Apple ID của bạn trên thiết bị mới.

Một mã xác minh gồm sáu chữ số sẽ xuất hiện sau đó. Bạn cần nhập mã đó trên thiết bị mới. Khi đã nhập mã xác minh thì bạn có thể dễ dàng truy cập vào tài khoản iCloud của mình.